4 בספטמבר 2014

יעלים במדבר

יעלים נפוצים בארץ באזור מדבר יהודה, בנגב וברמת הגולן. המין שלהם בארץ נקרא יעל נובי. ליעלים יכולת טיפוס טובה שמאפשרת לו לחיות על צוקים.

יעלים בשדה בוקר שבנגב
יעלים על צוק - עין עבדת

יעל בצל הצוק - עין עבדת

יעל אוכל משיח - עין גדי

יעל מרוצה מהחיים - עין גדי