2 במאי 2016

מחנה המעפילים עתלית

מחנה מעצר המעפילים בעתלית הוא אתר מורשת המלמד את סיפור ההעפלה לארץ ישראל. האתר הממוקם מצפון לעתלית על כביש החוף הוא שחזור של מחנה המעצר הבריטי. בסיור באתר תראו את צריפים המגורים, החיטוי והמיון, גדרות התיל, כלי רכב בריטיים, סיור בתוך אנייה ועוד. במחנה נכלאו מעפילים שנתפסו לאחר מאבק עם הבריטים בעת העלייה לארץ ישראל בים וביבשה ופעילי היישוב היהודי שנאבקו בשלטון הבריטי, ביניהם לוחמי אצ"ל, לח"י ועצורי "השבת השחורה".
שימו לב: הסיורים המודרכים הם בתיאום מראש. ניתן לסייר באתר גם באופן עצמאי ללא הדרכה אך לא להיכנס למייצגים באתר, גם זאת בתיאום מראש. ניתן לתאם במייל זה.
 
מגדל שמירה ושער - מחנה המעפילים עתלית

צריף החיטוי והמיון - מחנה המעפילים עתלית

מחנה מעצר המעפילים עתלית

מגדל שמירה - מחנה המעפילים עתלית

צריף מגורי עצירים במחנה המעצר בעתלית

צריפי העצירים - מחנה המעפילים בעתלית

מחנה המעפילים עתלית

בתוך צריף החיטוי - מחנה המעצר עתלית

מחנה המעצר עתלית