11 באוקטובר 2017

תחנת רכבת העמק באלרואי

בתחנת רכבת העמק באלרואי, תמצאו מקטע של מסילת הברזל החיג'אזית שהוקמה ב-1905 על ידי העות'מאנים ששלטו בארץ. הרכבת שעברה בתחנה זו הובילה נוסעים ומשא מחיפה לדמשק.

ב-1936 נענתה הנהלת הרכבת המנדטורית לבקשות ועד המושב אלרואי והציבה שלט רשמי לעצירת הרכבת באלרואי. תחנת אלרואי שימשה גם את הישובים הסמוכים שער העמקים וקריית עמל ותרמה להתפתחותם.

ב-1943 בנתה הנהלת הרכבת מבנה לתחנה העשוי לבני סיליקט. ב-1952 חדלו רכבות לנוע בקו זה והתחנה ננטשה ונזנחה עד שנת 1997 שבה בני היישוב אלרואי שיקמו את התחנה והפכו אותה לאתר מורשת רכבת העמק.

תחנת רכבת העמק באלרואי

מקטע מסילת רכבת העמק החיג'אזית באלרואי

שחזור קרון רכבת על המסילה

קרון רכבת ותחנת רכבת העמק באלרואי